לב האויב

Game Info: לב האויב

בדיחות על עדות

How to Play:

WASD לתנועה, עכבר לירי, 1-7 לשדרוג יכולות שונות בעזרת נקודות הניסיון שאתם צוברים.

Tags:

Try These Games!