זהירות, משאית בהילוך אחור

Game Info: זהירות, משאית בהילוך אחור

How to Play:

חיצים או WASD לנהיגה.

Tags: ,