שיגור להצלה

Game Info: שיגור להצלה

How to Play:

צבא של טרולים הטיל מצור על הטירה שלכם. תוכלו להינצל רק אם תשגרו מישהו להזעיק עזרה. נסו לשגר את תושבי הטירה כדי להזעיק עזרה!

Tags: