בלאגן בצומת

Game Info: בלאגן בצומת

How to Play:

כל המכוניות בעיר איבדו שליטה. התפקיד שלכם למנוע תאונות בצומת. תוכלו לגרום למכוניות לעצור, לנסוע וגם להאיץ.

Tags:

Try These Games!