רובוט חרום

Game Info: רובוט חרום

How to Play:

רעידת אדמה זעזעה את הבניין. רובוט החרום הופעל ועכשיו הוא צריך להציל את כולם.

Tags: