המצור

Game Info: המצור

How to Play:

הטילו מצור עלך 29 טירות. חסלו את השומרים, בזזו את האוצר והצילו את השבויים.

Tags: