לבעוט בנשיא

Game Info: לבעוט בנשיא

How to Play:

מכוונים על הנשיא בעזרת העכבר ובכדי לזרוק עליו נעלים יש צורך ללחוץ על הלחצן הימיני בעכבר.

Try These Games!