מפוצצי הגשרים

Game Info: מפוצצי הגשרים

קומיקס לילדים

How to Play:

התפקיד שלכם הוא לעצור את כוחות האויב. תוכלו לעשות את זה על ידי פיצוץ גשרים. נסו לגרום כמה יותר נזק לגשרים עצמם ולכוחות האויב בערזת מקלות הדינמיט שלכם.

Tags:

Try These Games!