שיגור טילים

Game Info: שיגור טילים

How to Play:

עליכם לשגר טילים ולפגוע בכוכבים. אטרקציות לילדים נסו לחשב את מסלול הטיל כך שבכל שלב כל הכוכבים יפגעו.

Tags: